استاندار: یک‌هزار و ۱۰۱ میلیارد تومان اعتبار برای طرح های لرستان جذب شد

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش خبرنگار ایرنا، فرهاد زیویار روز دوشنبه در نشست جذب اعتبارات تبصره ۱۸ استان اظهار کرد: جذب ۱۰۱ درصدی اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ کشور در استان فصل جدیدی از خدمت رسانی در لرستان خواهد بود و جذب این مقدار از اعتبار برای نخستین بار اتفاق افتاده و در نوع خود یک رکورد کاری محسوب می‌شود.

وی افزود: جذب بیش از یکهزار و ۱۰۱ میلیارد تومان اعتبار از یکهزار و ۹۶ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته نتیجه تلاش تمامی مدیران و خدمتگزاران در دستگاه های اجرایی استان در دولت مردمی است.

استاندار لرستان ادامه داد: این خدمت بزرگ روند اشتغال و تولید را در استان رونق داده و سرعت حرکت چرخ اقتصاد را بیشتر می کند و بی تردید یک انقلاب در جذب اعتبارات آینده استان خواهد بود که سقف تعیین شده آنها را بیشتر خواهد کرد.

جذب اعتبارات تخصیص یافته موجب رونق اقتصادی در لرستان می‌شود

 معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان گفت: جذب اعتبارات تخصیص یافته موجب توسعه واحدهای تولیدی،رونق اقتصادی و اشتغالزایی در لرستان می‌شود.

سیروس ابراهیمی  اظهار کرد: خوشبختانه از یکهزار و ۹۶ میلیارد تومان اعتبار تخصیصی از محل بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای استان، بیش از یکهزار و ۱۰۱ میلیارد تومان توسط دستگاه های اجرایی جذب شد که جای تقدیر دارد.

وی گفت: به دلیل این که این اعتبارات تقریبا به صورت تجمیعی برای کل کشور بود توانستیم بیشتر از اعتبار تعیین شده برای استان یعنی حدود ۱۰۱ درصد جذب کنیم که در نوع خود یک رکورد کاری است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان افزود: این مقدار اعتبار جذب شده در دستگاه ها برای نخستین بار اتفاق افتاد و قطعا روند توسعه ی استان را سرعت خواهد بخشید.

استاندار: یک‌هزار و ۱۰۱ میلیارد تومان اعتبار برای طرح های لرستان جذب شد