فیلم/ تصادف زنجیره‌ای در محور همدان – ملایر

خبرگزاری ایرنا :


دریافت
38 MB

https://dailies.ir/21/01/2022/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%81-%d8%b2%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%88%d8%b1-%d9%87%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85/