رنگ زرد کرونا در بندرانزلی/ ۵۷ درصد شهروندان دز سوم واکسن را دریافت کردند

خبرگزاری ایسنا

دکتر بابک صیاد در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: در حال حاضر در مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان بندرانزلی واکسن کرونا به متقاضیان تزریق می شود.

وی با اشاره به اینکه هیچ مشکلی در تعداد و ارائه خدمات واکسن کرونا نداریم، افزود: با عدم استقبال از سوی شهروندان در تزریق دز سوم مواجه هستیم و لذا با تعداد زیادی از افرادی که دز سوم را دریافت نکردند تماس گرفتیم، بعضی از افراد با توجیه های مختلف از تزریق دز سوم امتناع کردند؛ با این حال توانستیم میزان تزریق دز سوم را به ۵۷ درصد برسانیم.

صیاد با بیان اینکه مهمترین دلیل در عدم استقبال از واکسن دز سوم عادی انگاری در مسئله کرونا است، تصریح کرد: با توجه به اینکه سویه های جدید در کشورهای مختلف را شاهد هستیم کسی نمی تواند آینده را پیش بینی کند که باز آیا درگیر کرونا خواهیم شد یا نه؟! ولی با تزریق دز سوم قطعا مقاومت بدن در برابر کرونا افزایش پیدا خواهد کرد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان بندرانزلی با اشاره به اینکه رنگ کرونایی شهرستان بندرانزلی زرد است، گفت: وقتی بیشتر شهرهای استان آبی هستند و ما همچنان در رنگ‌بندی زرد هستیم یعنی هنوز بیمار کرونایی داریم و این مسئله زنگ هشداری است که نباید کرونا را نادیده بگیریم و همچنان باید پروتکل ها را رعایت کنیم.

وی با اشاره به اهدای یک واحد مسکونی به شبکه بهداشت و درمان شهرستان بندرانزلی عنوان کرد: این خانه در محله نویر انزلی از سوی پدر شهید پورزکی اهدا شده و در حال حاضر به طور موقت به عنوان پایگاه واکسیناسیون کووید مورد استفاده قرار گرفته و امیدواریم تا در آینده بتوانیم خدمات بیشتری در حوزه بهداشت و درمان به مردم این منطقه ارائه دهیم.

رنگ زرد کرونا در بندرانزلی/ ۵۷ درصد شهروندان دز سوم واکسن را دریافت کردند