مددجویان جامانده از دریافت یارانه به درگاه ملی خدمات دولت مراجعه کنند

خبرگزاری ایسنا

فریبا بریمانی در جمع خبرنگاران تصریح کرد: سرپرستان خانوارهای تحت پوشش که تاکنون از گرفتن یارانه جامانده‌اند یا متقاضی جدید دریافت یارانه هستند، ابتدا لازم است برای کسب اطلاع از آخرین وضعیت ثبت‌نام خود، کد دستوری #کد ملی ۴۳۸۵۷۴* را شماره‌گیری و سپس با مراجعه به آدرس اینترنتی my.gov.ir نسبت به ثبت درخواست برقراری یارانه خانوار خود اقدام کنند.

بریمانی در ادامه افزود: جامعه هدف در صورت نیاز به رفع مشکل و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق مراجعه به سایت  http://hemayat.mcls.gov.ir اعتراض خود را ثبت کنند.

https://dailies.ir/25/05/2022/%d9%85%d8%af%d8%af%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%af-2/