فیلم/ جنایت تروریستی در حرم شاهچراغ (ع) از نمایی دیگر

خبرگزاری ایرنا :


دریافت
24 MB

https://dailies.ir/28/10/2022/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%ac%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d8%b1%d9%85-%d8%b4%d8%a7%d9%87%da%86%d8%b1%d8%a7%d8%ba-%d8%b9-%d8%a7/