قمه کشی در میدان آزادی سنندج، زمین گیر شدن اراذل و اوباش

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش ایرنا از مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی کردستان، سرهنگ علیرضا مرادی در این رابطه اظهار داشت: عصر امروز هنگامی که ماموران انتظامی شهرستان برای تامین نظم و امنیت شهروندان در میدان آزادی مستقر بودند ۲ نفر از اراذل و اوباش پس از لخت کردن خود و عربده کشی، با سلاح سرد به ماموران حمله ور شدند.

وی ادامه داد: اراذل و اوباش پس از آن که یکی از ماموران را زخمی کردند و بی توجه به اخطار ماموران انتظامی، قصد قدرت نمایی در میدان اصلی شهر را داشتند، با تیر اندازی ماموران زمین گیر و یکی از آنها زخمی شد.

سرهنگ مرادی افزود: کسانی که در سطح شهر اقدام به مزاحمت برای نوامیس، کسبه و شهروندان می کنند و با درگیری و عربده کشی قصد ایجاد رعب و وحشت و قدرت نمایی دارند، بدانند پلیس با آنان قاطعانه برخورد خواهد کرد.

قمه کشی در میدان آزادی سنندج، زمین گیر شدن اراذل و اوباش