صندوق ذخیره فرهنگیان در اختیار وابستگان و بازنشستگان جناح خاصی است

خبرگزاری فارس :

 

علیرضا آل امین مسؤول کانون بسیج اساتید دانشگاه فرهنگیان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه تعلیم و تربیت خبرگزاری فارس با اشاره به وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان، اظهار کرد: از وزیر آموزش و پرورش توقع هست که هرچه سریع‌تر نسبت به اصلاح امور صندوق ذخیره فرهنگیان اقدام کند و آنجا را از حیاط خلوت سیاسیونی که وابسته به جناح خاصی هستند، نجات دهد ضمن اینکه برخی از این افراد بازنشسته شدند یا هیچگونه رابطه استخدامی با آموزش و پرورش و معلمان ندارند.

وی با بیان اینکه صندوق ذخیره فرهنگیان باید به حال فعلی معلمان رسیدگی کند، افزود: در حال حاضر صندوق ذخیره فرهنگیان برای معلمان شاغل کاری نمی‌کند و وقتی بازنشسته شدند، سود سهام‌ها را واریز می‌کنند؛ این در حالیست که معلمان شاغل در حال حاضر احتیاج به رفع مشکلات و موانع در زندگی دارند و نیاز دارند که از صندوق ذخیره فرهنگیان کمک‌هایی به آنها شود.

آل‌امین پیشنهاد داد که می‌توان از سرریز درآمد شرکت‌های زیرمجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان و ساماندهی اضافه کاری مدیران این صندوق برای حقوق و رفاه معلمان هزینه کرد و گفت: در حال حاضر خواسته و مطالبه معلمان این است که صندوق ذخیره فرهنگیان برای حال فعلی معلمان در خدمتشان باشد نه شعارهایی برای آینده بدهد؛ آنها صندوق را نقد می‌خواهند، نه نسیه!

وی اضافه کرد: متأسفانه کسانی در صندوق ذخیره فرهنگیان هستند تاکنون هیچ کار مفید و رفاهی ملموسی برای معلمان انجام ندادند لذا از وزیر آموزش و پرورش این تقاضا و مطالبه را داریم هرچه سریع‌تر نسبت به رسیدگی به وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان اقدام عاجل را انجام دهند.


https://dailies.ir/20/01/2022/%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b3%d8%aa%da%af/