فارس من | ضرورت آموزش حجاب و رعایت قانون در مدارس

خبرگزاری فارس :

 

گروه زندگی ـ کودکان در خانواده تا زمانی که کوچک هستند تنها تحت تأثیر پدر و مادر قرار دارند و هر چه که آن‌ها بیاموزند، بچه ها نیز درونی می کنند اما زمان مدرسه دیگر آموزش و تربیت به دست معلم و اولیای مدرسه می‌افتد و ممکن است شرایط تغییر کند، پس از آن نیز دیگر دانشگاه است و محیط های کاری که ممکن است درونیات کودک گذشته را تغییر دهد.

یکی از کاربران فارس  من خبرگزاری فارس پویشی با عنوان «آموزش حجاب و رعایت قانون از مدارس شروع شود» ثبت کرده و در آن خواستار توجه به مسئله حجاب در سیستم آموزش و پرورش و دانشگاه ها شده است. وی در ثبت این پویش نوشته است: «از مدرسه تا دانشگاه حتی یک کتاب مربوط به اخلاق و نحوه برخورد با همسر، آشپزی خوب، اخلاق و مهربانی، احترام به بزرگتر و حجاب وجود ندارد که بچه ها آن را موظف باشند تا بخوانند و به عنوان یک واحد بگذرانند. آموزش و پرورش به جز ، آموزش باید به پرورش هم بپردازد از عزت نفس بچه ها تا چگونگی انحراف پیدا نکردن در برابر دشمنان را».

خانم غفاری، مادر دو فرزند و ثبت کننده این پویش در گفت وگو با خبرنگار فارس می گوید: «به یکباره نمی توان یک جوان یا نوجوان را به مسیر صحیح آورد، باید از همان کودکی روی بچه‌ها کار کرد تا دست به سینه جلوی دشمن و فضای مجازی غربی قرار نگیرند و حرفی برای گفتن داشته باشند، ریشه ای باید از همان کودکی پدر و مادر و مدارس کار کنند تا بچه ها در وجودشان حجاب و مسائل ارزشی و فرهنگی دیگر نهادینه شود.»

وی در این باره توضیح می‌دهد: «من خودم چادری هستم و از کودکی چادر به سر کردم اما به بچه نوجوان و جوان امروز یک مرتبه نمی توان گفت چادر سر کن، قطعا پس زده می شود. باید از کودکی در خانواده و مدرسه کار کنیم تا جواب بگریم و بچه ها یادگیری صحیح داشته باشند. همین پدر و مادرهای امروز ما که بچه تربیت می کنند، بچه های نسل های قبل بودند که در خانه هایشان شاید ماهواره هم بوده است. باید به این چیزها در تربیت فرزند دقت کنیم.»

خانم غفاری معتقد است که خیلی از مسائل را مدرسه و دانشگاه باید ریشه ای کار کنند تا در وجود بچه ها درونی شود.

پایان پیام/


فارس من | ضرورت آموزش حجاب و رعایت قانون در مدارس