پیشگیری و کاهش بیماری اولویت است

باشگاه خبرنگاران جوان :
علیرضا مرندی در سمینار مدیران مراکز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور در بیمارستان شهید رجایی، اظهار داشت: نباید خیلی خودمان را اسیر مقدمات کنیم. هر چیزی که به نظرمان صحیح است باید اقدام کنیم.
او افزود: ما سی و چند سال قبل برنامه و تئوری بهداشت و سلامت را نوشتیم و برای همه رشته‌ها برنامه‌ریزی کردیم. اما وقتی مسئول تغییر می‌کند برنامه‌ها نیز تغییر می‌کند.
مرندی خاطرنشان کرد: باید همه تلاش ما بر نگهداشت و ارتقای سلامت باشد و در صورتی که فردی بیمار شود با علم و آگاهی باید به مردم خدمت کنیم.
رئیس فرهنگستان علوم پزشکی با بیان اینکه مسئولیت پزشکان، سلامتی افراد، پیشگیری و کاهش بار بیماری است، گفت: دانشکده پزشکی و علوم پزشکی ما باید به مردم پاسخگو باشد، شعار بهداشت می‌دهیم، اما دنبال درمان و دارو هستیم در حالی که مشکل مردم مسائل اولیه سلامت است.
مرندی خاطرنشان کرد: دستیابی به اولویت‌های سلامت از طریق شبکه بهداشت ممکن خواهد بود و باید سطح ۱، ۲، ۳ دیده شود. از طریق پیشگیری، ارتقای سلامت، عدالت و آموزش در جامعه ممکن خواهد شد.
او با تاکید بر سلامت معنوی کادر بهداشت و درمان گفت: دانشجویان و استادان پزشکی اگر از سلامت معنوی بیشتر برخوردار باشند شیفته خدمت به مردم خواهند شد و باید به اخلاق در سلامت بپردازیم. باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان

پیشگیری و کاهش بیماری اولویت است