تعیین تکلیف هر چه زودتر بیمارستان‌ها و مراکز درمانی اوقافی

باشگاه خبرنگاران جوان :
رضا محمودی، مشاور وزیر بهداشت در امور اجتماعی و دبیر کارگروه خیّرین سلامت و مشارکت‌های مردمی،گفت: سازمان اوقاف و امور خیریه کشور یکی از بزرگترین یاری گران نظام سلامت است و باید این همکاری دو طرفه به نحو احسن ادامه پیدا کند.
مشاور وزیر بهداشت در امور اجتماعی افزود: بیمارستان‌ها و مراکز درمانی اوقافی مان باید هر چه زودتر با سازمان اوقاف و امور خیریه تعیین تکلیف شود.
محمودی با پرداختن به سوابق ارتباط وزارت و سازمان، گفت: از سال‌های گذشته روندی را با سازمان اوقاف و امور خیریه طی یک تفاهمنامه آغاز کردیم و نیاز است که کار‌ها را ساختارمند جلو ببریم. یکی از بند‌های تفاهمنامه فی مابین، یکسان سازی بانک اطلاعاتی سازمان اوقاف و امور خیریه با اداره کل سازمان‌های مردم نهاد و خیرین حوزه سلامت است.
مهندس حیدری پور، مدیرکل سازمان‌های مردم نهاد و خیّرین سلامت، نیز در این نشست گفت: تشکیل منظم جلسات هیات داوری یکی دیگر از موارد تفاهم شده بوده است تا پرونده موقوفات مورد تعارض به جای ارسال به مقام قضایی در جلسات هیات داوری در اسرع وقت حل و فصل شود؛ لذا نیاز است تا تفاهمنامه قبلی مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد.
در ادامه، حجت الاسلام شرفخانی، رئیس مرکز امور خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره به همکاری مدیران حوزه خیّرین وزارت بهداشت در تدوین تفاهمنامه، گفت: بازبینی تفاهمنامه باید به گونه‌ای باشد که ارتباط تنگاتنگی بین دو مجموعه شکل بگیرد تا پشتوانه اجرایی تفاهم نامه باشد. همچنین باید ساختار اجرایی را به گونه‌ای تعریف کرد که فرآیند کار در سایر معاونت‌ها و ادارات وزارت بهداشت تسهیل شود.
رئیس مرکز امور خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه افزود: باید اطلاعات موقوفات درمانی احصاشده توسط حوزه خیّرین وزارت بهداشت با بانک اطلاعاتی سازمان اوقاف و امور خیریه و اطلاعات معاونت درمان وزارت بهداشت در کنار یکدیگر قرار گیرد تا بهترین نتیجه حاصل شود.
 در این نشست بر لزوم حل مسائل و تعارضات خارج از سیستم دادگستری، تاکید و مقرر شد که اداره کل سازمان‌های مردم نهاد و خیّرین حوزه سلامت پس از بازبینی تفاهمنامه، پیشنهاد‌های خود را برای سازمان اوقاف ارسال کند. باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان

تعیین تکلیف هر چه زودتر بیمارستان‌ها و مراکز درمانی اوقافی