سهمیه سرم داروخانه‌های شبانه روزی ۲ برابر روزانه‌ها/ تولید و واردات برای جبران کمبود سرم

باشگاه خبرنگاران جوان :
سید علی فاطمی گفت: در حال حاضر کمبود سرم در داروخانه‌ها وجود دارد و داروخانه از نظر تامین سرم در مقیضه هستند.
به گفته وی در حال حاضر سهمیه سرم در داروخانه‌های شبانه روزی دو برابر داروخانه‌های روزانه است.
او گفت: در این خصوص دچار کمبود هستیم؛ اما وضعیت کشور در این خصوص بهتر از قبل است.
فاطمی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۱۵ میلیون سرم در کشور تولید و واردات سرم نیز برای رفع کمبود انجام می‌شود.
او افزود: عمدتا در دارو‌هایی که به صورت شربت و برای مصرف کودکان‌ هستند، مانند شربت سرماخوردگی و شربت دیفن‌هیدرامین دچار کمبود هستیم.
او گفت: هفته گذشته ۵۰ میلیون تن آنتی بیوتیک به کشور وارد شده است. باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان

سهمیه سرم داروخانه‌های شبانه روزی ۲ برابر روزانه‌ها/ تولید و واردات برای جبران کمبود سرم