پرداخت حقوق و مزایای متخصصان مناطق محروم در ایام مرخصی زایمان

باشگاه خبرنگاران جوان :
در متن ابلاغ بهرام عین اللهی آمده است:
با عنایت به نامه سازمان تامین اجتماعی موضوع «پرداخت حقوق و فوق العاده‌های ایام مرخصی زایمان و همچنین غرامت دستمزد ایام بیماری پزشکان متخصص مشمول تعهدات ضریب کا» (خدمت پزشکان و پیرا پزشکان در مناطق محروم) خواهشمند است در راستای حمایت از سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری و به منظور اجرای بند الف ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تا زمان تعیین تکلیف موضوع نسبت به پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان مشمولین مذکور اقدام لازم انجام شود.
ضمنا پرداخت غرامت دستمزد ایام (مرخصی استعلاجی) مشمولین بر عهده سازمان تامین اجتماعی خواهد بود. باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان

پرداخت حقوق و مزایای متخصصان مناطق محروم در ایام مرخصی زایمان