ثبت ۵۷۰ زمین لرزه در شهریورماه

باشگاه خبرنگاران جوان :
شبکه‌های لرزه نگاری مرکز لرزه نگاری کشوری در شهریورماه ۱۴۰۱، تعداد ۵۷۰ زمین لرزه در کشور و نواحی همجوار ثبت و تعیین محل کرده ­اند.
این زمین لرزه‌ها که نسبت به مردادماه ۱۴۰۱ افزایش ۳۲.۲۵ درصدی، نسبت به شهریورماه سال ۱۴۰۰ کاهش ۲۶ درصدی و نسبت به میانگین ماهانه ۱۰ سال اخیر کشور کاهش ۴۶.۴ درصدی داشته است.
در این ماه ۵ زمین لرزه با بزرگی بیش از ۴.۰ در کشور به ثبت رسید که زمین لرزه به بزرگی ۵.۴ فین هرمزگان در ۱۴ شهریور، زمین لرزه به بزرگی ۵.۱ عشق آباد خراسان جنوبی در ۲۲ شهریور و زمین لرزه به بزرگی ۵.۱ در خوی آذربایجان ۳۰ شهریور بزرگترین زمین لرزه‌های ثبت شده در این ماه بوده است.
استان­های خراسان رضوی با ۶۸ زمین ­لرزه، آذربایجان غربی با ۵۸ زمین لرزه و کرمان با ۵۳ زمین لرزه، بیشترین تعداد زمین ­لرزه را در بین استان‌های کشور داشتند.
همچنین در استان تهران ۵ زمین لرزه به ثبت رسید که بزرگترین آن به بزرگی ۲.۴ در حوالی جوادآباد ثبت شد. باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان

ثبت ۵۷۰ زمین لرزه در شهریورماه