توجه به نوسازی و بازسازی صنعت داروسازی در بودجه ۱۴۰۲

باشگاه خبرنگاران جوان :
محمد عبده زاده رییس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروی انسانی ایران در هفتمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما گفت: در حوزه سیاست گذاری علی رغم پیگیری و جلسه‌های متعدد هنوز  مشکلات سابق را داریم. داروی یک موضوع  استراتژیک محسوب می‌شود، اما صنعت آن استراتژیک دیده نمی‌شود. 
عبده زاده گفت: قرار بود در تبدیل ارز ترجیحی به نیمایی ارزش افزوده  از ۹ درصد به یک درصد کاهش پیدا کند که در صنعت دارویی انجام نگرفت و همچنین شرکت‌ها به دلیل مشکلات در نقدینگی و پرداختی‌ها نمی‌توانند مواد اولیه و یا تجهیزات خود را در گمرک ترخیص کنند.
او افزود: بانک‌ها تسهیلات لازم را تامین نمی‌کنند و در رابطه با تامین ارز از بانک مرکزی و تسهیلات بانک‌ها  با مشکلاتی  مواجه هستیم و این موضوع به دلیل عدم تمدید بخشنامه‌های قدیم است.
او‌توضیح داد: بیمه تامین اجتماعی و بیمه دی به تعهد خود در خصوص داروخانه‌های عمل نمی‌کند و بیمه دی بیش از هفت ماه است که  مطالبات خود را به داروخانه پرداخت نکرده است.
عبده زاده گفت: در این همایش خواسته صنعت داروسازی توسعه، بازسازی صنعت و افزایش صادرات است که برای این یک حداقل‌هایی نیاز است که باید در بودجه ۱۴۰۲ دیده شود و در بخش سازمان‌های بیمه گر چرخه نقدینگی صنعت به سرانجام برسد. باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان

https://dailies.ir/12/10/2022/%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c/