نصب دوربین با هدف ارتقای کیفیت خدمت رسانی به ارباب رجوع/ حفظ حریم خصوصی بیماران با نصب دوربین در فضاهای عمومی بیمارستان

باشگاه خبرنگاران جوان :
در هفته های گذشته خبری در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر این که وزارت بهداشت خواهان نصب دوربین در داخل اتاق های عمل جراحی است و این کار با هدف جلوگیری از ورود احتمالی افراد غیر متخصص به داخل اتاق عمل است که با انتقادهای فراوانی از سوی جامعه پزشکی رو به رو شده است و این افراد معتقد بودند که حریم خصوصی بیماران داخل اتاق عمل حفظ نخواهد شد.
به تازگی معاونت درمان با ارسال نامه ای به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ کرده است که دوربین ها باید در فضاهای عمومی مانند  راهروها و مبادی ورود و خروجی  نصب شوند و در فضاهای اختصاصی مانند داخل اتاق جراحی نصب نمی شود. 
 

علی دباغ، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی تهران گفت: وزارت بهداشت بخشنامه ای مبنی بر نصب دوربین در راهرو و فضاهای عمومی بیمارستان را ابلاغ کرده است که این موضوع در تمام دنیا انجام می شود.
به گفته وی نصب دوربین در فضاهای عمومی انجام می شود و این کار با هدف ارتقای خدمت رسانی به مراجعه کنندگان و تکریم ارباب رجوع خواهد بود.
او افزود: نصب دوربین در راهرو و فضاهای عمومی بیمارستان ها با رعایت کامل حفظ حریم خصوصی بیماران انجام می شود و هیچ دوربینی در داخل اتاق عمل جراحی نصب نخواهد شد.
او گفت: انتشار خبری مبنی بر نصب دوربین در داخل اتاق عمل تفسیر اشتباهی از دستورالعمل وزارت بهداشت بوده است.
 
 
 
باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان

نصب دوربین با هدف ارتقای کیفیت خدمت رسانی به ارباب رجوع/ حفظ حریم خصوصی بیماران با نصب دوربین در فضاهای عمومی بیمارستان