تزریق ۴۷۱ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته

باشگاه خبرنگاران جوان :

باشگاه خبرنگاران جوان – تا کنون ۶۰ میلیون و ۴۳۵ هزار و ۳ نفر دوز اول، ۵۳ میلیون و ۴۲۰ هزار و ۳۰۵ نفر دوز دوم و ۱۳ میلیون و ۸۳۲ هزار و ۵۰۰ نفر، دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۲۷ میلیون و ۶۸۷ هزار و ۸۰۸ دوز رسید.

در شبانه روز گذشته ۴۷۱ هزار و ۳۸ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

تزریق ۴۷۱ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته