تعيين بند قانونی در بودجه سال آینده برای بازسازی و نوسازی صنعت دارو

باشگاه خبرنگاران جوان :
محمد عبده زاده، رییس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی ایران گفت: نمایشگاه ایران فارما از ۱۸ تا ۲۰ مهرماه برگزار می‌شود که هفتمین دوره این نمایشگاه در مصلی امام خمینی برقرار است.
او توضیح داد: دوره‌های قبلی به صورت منظم برگزار شده است و تعداد شرکت‌های شرکت کننده از ۳۸۶ به بیش از ۶۰۰ شرکت رشد کرده است.
عبده زاده افزود: روند بازدید کننده نیز رو به رشد بوده و دوره ششم ۲۸ هزار نفر بودند که امسال پیش بینی می‌شود بیش از این باشد.
رییس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی ایران گفت: امسال ۱۶۰ شرکت خارجی از ۴۰ کشور جهان حضور دارند. همچنین بیش از ۳۰ هزار پزشک، داروساز و متخصص و افراد مرتبط خارجی برای شرکت در نمایشگاه بین المللی ایران فارما ثبت نام کرده اند.
او توضیح داد: یکی از اهداف ایران فارما بحث نوسازی و بازسازی صنعت داروسازی است. نرخ سرمایه گذاری در صنعت داروسازی کاهش پیدا کرده است و ما در بحث‌هایی داشته ایم که سال آینده برای نوسازی و بازسازی صنعت دارو سازی بندی در بودجه سال آینده قرار داده شود.
عبده زاده تاکید کرد: ما به دنبال بروزرسانی تجهیزات، تامین دارو و مهیا کردن زمینه صادرات دارو هستیم. باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان

تعيين بند قانونی در بودجه سال آینده برای بازسازی و نوسازی صنعت دارو