اختصاص هوشمند ارز به دارو در طرح دارویار

باشگاه خبرنگاران جوان :
شهاب الدین جنیدی گفت: در حال حاضر مقداری کمبود دارویی وجود دارد و توقع می رود با مدیریت ارز شرکت های  تولیدی دارویی بتوانند بازار را به سمت شرایط بهتر به پیش ببرند. متاسفانه وقتی کمبود دارویی ایجاد می شود رسیدن به شرایط مطلوب به دلیل نیاز کاذب و درخواست خارج از حد متعارف بیماران کمی زمان بر خواهد بود.
به گفته وی در طرح  دارویار ارز به شکل هوشمند تر به دارو اختصاص پیدا می کند والبته  برای هر دارو درصد اش متفاوت است. در حال حاضرپرداختی های سازمان  بیمه سلامت به روز است اما صندوق هایی مانند سازمان تامین اجتماعی پرداختی های اش با تاخیر انجام می شود.
او افزود: یکی از نگرانی ها زمان باز پرداخت طلب داروخانه ها و حجم نقدینگی مورد نیاز داروخانه ها است که باید اختلاف عددی توسط سازمان بیمه به داروخانه ها واریز شود.
او گفت: در گذشته تاخیر دو ماهه پرداخت بدهی داروخانه ها قابل مدیریت بود اما با توجه به بزرگ شدن اعداد هر روز تاخیر می تواند باعث بروز مشکلاتی در داروخانه ها شود. معتقدم که در حال حاضر زمان بازپرداخت و شرایط آن جز دغدغه های همکاران موسسات داروخانه است. باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان

اختصاص هوشمند ارز به دارو در طرح دارویار