اجرای طرح آمایش نظام سلامت در وزارت بهداشت

باشگاه خبرنگاران جوان :
گودرزی گفت:  آمایش سرزمینی  به مطلوبترین، عادلانه ­ترین و پایدارترین چینشی که سه مولفه مهم جمعیتی، سرمایه و منابع طبیعی و محیطی در یک منطقه یا سرزمین به وجود می ­آورند گفته می‌شود. با توجه به اینکه در سال های اخیر، نگرش حاکم در نظام برنامه­ ریزی کشور به ویژه در نظام سلامت بیشتر متمرکز، بخشی ­نگر و فاقد توجه کافی به توسعه متعادل مناطق کشور بر اساس ظرفیت ­های طبیعی و انسانی بوده است، اجرای آمایش نظام سلامت به عنوان فرایندی پویا، منعطف و متناسب با ویژگی­‌های جغرافیایی یک نیاز و ضررت اساسی برای حرکت به سمت توسعه متوزان، پایدار و تحقق عدالت اجتماعی می­باشد.
وی افزود: وزارت بهداشت در راستای بند ۱۱ سیاست ­های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد تدوین برنامه پنج ­ساله هفتم توسعه و الزامات تحقق و اجرایی شدن سند ملی آمایش سرزمین مصوب ۱۱/۱۲/۹۹ شورای عالی آمایش سرزمین و همچنین به منظور تحقق طرح عدالت و تعالی سلامت و ارتقا نظام برنامه ­ریزی کشور متعهد به اجرای طرح آمایش نظام سلامت کشور در طول برنامه هفتم توسعه است.
در ادامه سرپرست معاونت دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی معاونت توسعه وزارت بهداشت اظهار کرد: به منظور پیش ‎بینی و جانمایی کارا و اثربخش منابع ساختاری در نظام شبکه در قالب برنامه‎‌های توسعه پنج ساله با هدف نیازسنجی، جانمایی و اولویت ­بندی پروژه ‎های ساخت و توسعه واحد‌های ارایه خدمات از طریق استقرار و راه اندازی سامانه آمایش نظام سلامت و تهیه بانک اطلاعات مکان پایه (GeoData Base) به عنوان اساس و پایه برنامه‎ ریزی آمایش سرزمین در حال انجام است. باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان

اجرای طرح آمایش نظام سلامت در وزارت بهداشت