فارس من| تعهد خدمت برای جبران تحصیل رایگان/ دانشجویان دانشگاه‌های دولتی باید ارزش تحصیل رایگان را بدانند

خبرگزاری فارس :

 

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، برخی کاربران سامانه فارس من با ثبت پویشی در این سامانه خواستار اخذ تعهد خدمت از دانشجویان دانشگاه‌های دولتی شدند.

این کاربران در پویش خود آوردند:

« یکی از خدمات و رشد چهل سال انقلاب در زمینه علمی و بستر تحصیلات رایگان تا مراتب عالی علمی بوده است.
متاسفانه تعدادی از دانشگاه‌های برتر ایران بستر و سکوی مهاجرت دانشجویان شده اند.
ایجاد کردن فرصت کاری و بها دادن به امور تحقیقاتی و فراهم سازی بستر تحقیقات توسط مسئولین و از طرفی گرفتن تعهد از دانشجویان دانشگاه های دولتی که از امکانات تحصیل رایگان استفاده نموده ولی تعهدی به خدمت به وطن ندارند، گرفته شود.
همچون دانشگاه فرهنگیان که به ازای تحصیل، تعهد خدمت گرفته می شود.
دانشگاه در تراز انقلاب اسلامی همچون دانشگاه شاهد را به عنوان نمونه داریم که با گزینش کامل اخلاقی، روانی و مذهبی، عقیدتی دانشجو می‌پذیرد.
برای دانشگاه های برتر ایران که جزو بهترین های جهان هستند، می‌توان حداقل گزینش استعداد تحصیلی از نظر قدرت تحلیل صحیح و رفتار درست اجتماعی مورد بررسی قرار گیرند که شاهد همسو شدن ایشان با تبلیغات رسانه‌ای دشمن نباشیم و اینگونه نشود که بهترین اساتید و امکانات تحصیلی بهترین دانشگاه ایران در خدمت کسی باشد که تعهدی به مردم و به وطنش ندارد.»

سردبیر این پویش سامانه فارس من در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس گفت: دانشجویان دانشگاه فرهنگیان مدتی را که درس می خوانند تعهدنامه ای دارند که براساس آن موظف به تدریس رایگان در ۸ سال هستند.

* خدمت به کشور در عوض تحصیلات رایگان

وی افزود: دانشگاه‌های دولتی  نیز از دانشجویان خود برای جبران تحصیل رایگان به میزان تحصیلاتشان تعهد خدمت دارند، اما متاسفانه همچین تعهدی اجرا نمی‌شود. تعهد باید به گونه‌ای باشد که دانشجویان دانشگاه‌های برتر ایران به میزان سال تحصیلی که درس خواندند، مدتی  را به کشور خود خدمت کنند. نباید به گونه ای باشد، که بهترین اساتید و امکاناتات تحصیلی را در اختیار داشته باشند اما در فکر مهاجرت و خدمت به کشور های دیگر به جای خدمت به وطن و مردم خود باشند.

سردبیر این پویش گفت: ما برای تحصیل دانشجویان هزینه می‌کنیم تا باعث پیشرفت کشورمان شوند، این هزینه برای دانشجویانی نیست که اغتشاش ایجاد می‌کنند و اموال بیت‌المال را تخریب می‌کنند، با توجه به اتفاقات اخیر دانشجویانی که باعث تخریب شدند و در دانشگاه‌های برتر تحصیل می‌کنند، هزینه بپردازند.

پایان پیام/


فارس من| تعهد خدمت برای جبران تحصیل رایگان/ دانشجویان دانشگاه‌های دولتی باید ارزش تحصیل رایگان را بدانند