انتصاب مشاور و سرپرست دفتر حوزه ریاست معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان

خبرگزاری فارس :

 

به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، روح الله دهقانی فیروز آبادی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور، با حکمی علیرضا خاکدامن را به‌عنوان مشاور و سرپرست دفتر حوزه ریاست معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان منصوب کرد.

دربخشی از متن این حکم آمده: نظر به توانمندی، تعهد و تجربیات ارزنده، جنابعالی را به سمت “مشاور و سرپرست دفتر حوزه ریاست معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری” منصوب می کنم.

امید است با نهایت جدیت در مدیریت امور حوزه ریاست با توجه ویژه به تکریم مراجعین و کارکنان و همچنین برنامه‌ریزی منظم و پاسخگویی هوشمند، موفق باشید. از زحمات جناب آقای قاسم عرب و خدمات ارزنده ایشان در دوران تصدی مسئولیت، تشکر کرده و برای ایشان آرزوی توفیق دارم.

در سوابق علیرضا خاکدامن، معاون ستاد زیست فناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری به چشم می خورد.


انتصاب مشاور و سرپرست دفتر حوزه ریاست معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان