سرپرستان سه واحد دانشگاه آزاد منصوب شدند

خبرگزاری فارس :

 

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور احکام جداگانه ای، علیرضا لادن مقدم را به سمت سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره)، احسان رئیس عبدالهی را به سمت سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی قم و عباس ارباب را به سمت سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان منصوب کرد.

در متن احکام طهرانچی آمده است:

« برادر گرامی جناب آقای دکتر علیرضا لادن مقدم

با سلام 

در راستای تحقق بسته کاری «ارتقای کیفیت و کارآمدی دوره های تحصیلی» و راه کنش ها و اقدامات مرتبط به ویژه راه کنش «کیفیت بخشی و تقویت هم افزایی میان عوامل زیست بوم آموزش های فنی حرفه ای و مهارتی» و اقدامات ذیل آن از سند تحول و تعالی دانشگاه و به منظور پیگیری مأموریت دانشکده های مهارت و کارآفرینی و تشکیل واحد دانشگاهی نمونه مهارتی و کارآفرینی بنا به پیشنهاد رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جنابعالی با حفظ سمت به عنوان «سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره)» منصوب می شوید.

از جنابعالی انتظار می‌رود با بهره‌گیری از کلیه ظرفیت های معنوی، مادی و سرمایه‌های انسانی دانشگاه در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ کیان دانشگاه، گسترش فضای انقلابی و ارتقای علمی دانشگاه و همچنین اجرای برنامه سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی اهتمام ورزید.»

لازم به ذکر است علیرضا لادن مقدم با دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری کشاورزی، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی است که پیش از این دارای سوابقی از جمله رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحدگرمسار و معاون آموزش های فنی و حرفه‌ای سازمان سما بوده است.

همچنین طهرانچی طی نامه ای جداگانه از زحمات و تلاش‌های محمد نریمانی راد سرپرست سابق دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) قدردانی کرد.

* انتصاب سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی قم

در متن نامه انتصاب سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی قم نیز آمده است:

« برادر گرامی جناب آقای دکتر احسان رئیس عبدالهی معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاداسلامی استان قم 

با سلام 

بنا به پیشنهاد معاون محترم علوم پزشکی دانشگاه و با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی جنابعالی به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی قم» منصوب می شوید.

از جنابعالی انتظار می رود با هماهنگی کامل با معاونت علوم پزشکی دانشگاه و ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان قم و نیز با بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌های معنوی، مادی و سرمایه های انسانی دانشگاه به ویژه تقویت نقش‌آفرینی اعضای هیأت علمی و کارکنان در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ کیان دانشگاه، گسترش فضای انقلابی و ارتقای علمی دانشگاه و همچنین اجرای برنامه پنج ساله دانشگاه آزاد اسلامی و اعتلای واحد اهتمام ورزید.»

براساس این گزارش، احسان رئیس عبدالهی دارای مدرک دکتری فیزیولوژی است که به عنوان استادیار واحد علوم پزشکی قم در این واحد فعالیت دارد.عبدالهی پیش از این رئیس دانشکده پزشکی واحد علوم پزشکی قم و مدیر گروه علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی قم بوده است.

* انتصاب سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

در حکم انتصاب  سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان نیز آمده است:

« برادر گرامی جناب آقای دکتر عباس ارباب

با سلام 

بنا به پیشنهاد سرپرست محترم دانشگاه آزاد اسلامی استان قزوین و با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی جنابعالی به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان» منصوب می شوید.

از جنابعالی انتظار می رود با بهره‌گیری از کلیه ظرفیت های معنوی، مادی و سرمایه های انسانی دانشگاه به ویژه تقویت نقش‌آفرینی اعضای هیأت علمی و کارکنان در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ کیان دانشگاه، گسترش فضای انقلابی و ارتقای علمی دانشگاه و همچنین اجرای برنامه پنج ساله دانشگاه آزاد اسلامی و اعتلای واحد اهتمام ورزید.»

لازم به ذکر است، عباس ارباب دارای مدرک تحصیلی دکتری مهندسی کشاورزی و دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان است که سوابق معاون اداری مالی، معاون پژوهشی، معاون دانشجویی و معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان را در کارنامه اجرایی خود دارد.

پایان پیام/


سرپرستان سه واحد دانشگاه آزاد منصوب شدند