برگزاری دوره آموزشی «کتاب معاد» برای اولین بار در کشور

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرنگار مهر، دوره آموزشی کتاب معاد به همت دفتر اعزام مبلغ دانشگاه امام صادق (ع) برگزار می‌شود. کتاب معاد ۲۰ جلسه آموزشی و ۲۵ مقرری مطالعاتی آموزش داده خواهد شد.

این دوره با حضور علی جعفری هرستانی و محمد قائمی راد پژوهشگران هسته مکتب امام خمینی (ره) مرکز رشد برگزار می‌شود.

زمان برگزاری شنبه ۲۴ اردیبهشت سه شنبه ۳۱ خرداد در دانشگاه امام صادق (ع) است.

https://dailies.ir/13/05/2022/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7/