پرسپولیس و رادوشوویچ به توافق رسیدند

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش عصر چهارشنبه ایرنا، جلسه رسیدگی دادگاه عالی ورزش درباره پرونده بوژیدار رادوشویچ و باشگاه پرسپولیس برگزار شد.

در نشست امروز، داوران دادگاه داوری ورزش بنا به رسم معمول ابتدا از طرفین دعوی خواستند تا حد امکان برای رسیدن به یک توافق همه جانبه با یکدیگر توافق کنند. بر همین اساس گفت‌وگو بین نمایندگان دو طرف انجام و منجر به نتیجه شد.

به این ترتیب دو طرف بر سر پرداخت رقم ۸۵۰ هزار یورو از سوی باشگاه پرسپولیس توافق کردند که کمتر از رقم ذکرشده در رای فیفا است. باشگاه پرسپولیس برای پرداخت این ۸۵۰ هزار یورو در چهار قسط از ۱۵ ژانویه ۲۰۲۳(۲۵ دی‌ماه ۱۴۰۱) تا نهم نوامبر۲۰۲۳(۱۸ آبان‌ ۱۴۰۲) متعهد شد.

باشگاه پرسپولیس اعلام کردکه با توافق امروز، چند مزیت نیز برای سرخ‌پوشان پایتخت حاصل شده است. بر این اساس، در وهله اول با احتساب عدم پرداخت سود سالیانه ۵ درصدی و عودت بخشی از رقم پرداختی ۵۵ هزار فرانکی، رقمی در حدود ۱۰۰ هزار یورو صرفه جویی خواهد شد. همچنین پرسپولیس زمان کافی در اختیار دارد تا ظرف یک سال آینده نسبت به پرداخت مرحله به مرحله مبلغ اقدام کند. ضمن اینکه در زمان اقدام برای دریافت مجوز حرفه‌ای، این پرونده مشکل‌ساز نخواهد شد.

https://dailies.ir/10/11/2022/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%be%d9%88%d9%84%db%8c%d8%b3-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%af%d9%88%d8%b4%d9%88%d9%88%db%8c%da%86-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af%d9%86%d8%af/