برابری جنسیتی در دستور کار کاروان هانگژو

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش ایرنا، پس از انتخاب سید مناف هاشمی دبیر کل کمیته ملی المپیک به‌عنوان سرپرست کاروان ورزشی اعزامی به بازی‌های آسیایی هانگژو، نخستین نشست کارشناسی بازی‌های آسیایی با حضور هاشمی سرپرست کاروان اعزامی، معاونین و مدیران وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک عصر روز پنج‌شنبه در کمیته ملی المپیک برگزار شد.

در این نشست پس از مرور اقدامات انجام شده برای بازی‌های آسیایی هانگژو، نتایج بازی‌های کشورهای اسلامی قونیه جهت بررسی وضعیت رشته‌های مختلف برای اعزام به ‌بازی‌های آسیایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ضمن این که بر حضور قدرتمندانه کاروان ورزشی ایران در بازی‌های آسیایی هانگژو و کیفی‌سازی کاروان تاکید شد.

تقسیم شدن فدراسیون‌ها به سه دسته بر مبنای تعیین رشته‌های قطعی با ظرفیت کامل جهت کسب مدال، رشته‌های قطعی با ظرفیت نامشخص شانس کسب مدال و رشته‌های مشروط (نداشتن شانس کسب مدال) از دیگر اقدامات انجام شده در این نشست بود تا وضعیت فدراسیون‌ها توسط ستاد عالی مورد بررسی قرار گیرد.

با توجه به سیاست برابری جنسیتی در بازی‌ها و افزایش سبد مدال‌آوری کاروان، اعضا بر نگاه حمایتی از حوزه ورزش بانوان شایسته ایران تاکید کردند.

یکی از نکات مورد توجه نشست فوق، بررسی برنامه‌های انتخابی المپیک پاریس در برخی رشته‌ها با توجه به هم‌زمانی آن با بازی‌های آسیایی هانگژو بود تا خللی در این زمینه ایجاد نشود.

افزایش فعالیت‌های آکادمی ملی المپیک و مرکز سنجش در راستای همراهی با فدراسیون‌ها و رشته‌های اعزامی به بازی‌های آسیایی هانگژو و انتخابی المپیک پاریس نیز مورد تاکید قرار گرفت که برگزاری تست‌های آمادگی جسمانی و توسعه قابلیت‌های جسمانی از مهم‌ترین موارد فوق بود. البته تعریف شاخص برای اعزام تیم‌ها و یا نفرات در برخی رشته‌های اعزامی از موارد دیگر مورد بحث جلسه ستاد عالی بود.

در این نشست مناف هاشمی دبیر کل و سرپرست کاروان، سید محمد پولادگر، مریم کاظمی‌پور، نصراله سجادی، مهین فرهادی‌زاد، علی رغبتی، علیرضا پاکدل، آرش فرهادیان، فرید فتاحیان و ایمان مسعودی حضور داشتند.

برابری جنسیتی در دستور کار کاروان هانگژو